การคัดเลือกผู้แทนสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.)

IMG 7171

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในการเปิดหน่วยเลือกตั้งพร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเลือกตั้งคัดเลือกผู้แทนของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อไปดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสน ณ อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์