แผนปฏิบัติการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำเดือน มีนาคม 2562

IMG 4336

จะดำเนินการตั้งจุดปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจร ในวันและเวลาดังนี้

  1. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-11.00 น.
  2. วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-11.00 น.
  3. วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-11.00 น.