ม.เกษตร กำแพงแสน ประชุมหารือร่วมกับอบต.รางพิกุล กรณีการใช้ที่ราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย

IMG 7114

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีการใช้ที่ราชพัสดุในการปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยบริเวณโรงเรียนบ้านไผ่โน้ม ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล นำโดย นายธัญญา รัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์