ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย

IMG 7099

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาสัตวบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์