ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 – 10.30 น.

dt041

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตรวจสุขภาพได้ที่ https://goo.gl/wCjPKH