ประชาสัมพันธ์ โรงอาหารกลาง 1 เปิดให้บริการแล้ว

51604093 636024903522492 6163633147591262208 n

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงอาหารกลาง 1 ได้เปิดให้บริการแก่ นิสิต บุคลกร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบุคคลทั่วไป

โดยในทุกวันโรงอาหารกลาง 1 จะเปิดแอร์ให้บริการในเวลา 11.00 - 13.00 น. เป็นต้น

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์