รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถานทูตญี่ปุ่น

IMG 3686

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถานทูตญี่ปุ่น ได้แก่

  1. Mr Takashi AMOU Director General, Crop Production Bureau, MAFF, Japan
  2. Mr Nao MURAMATSU Agricultural, Forestry and Fisheries Embassy of Japan in Thailand
  3. Mr Hideo KAWAKAMI Deputy Director General of Crop Production Bureau, MAFF, Japan
  4. Mr Akinori ANDO Crop Production Bureau, MAFF, Japan
  5. Mr Yoshiharu TOEDA Japanese Expert, APTERR Thailand
  6. Thai-Japanese-Thai Interpreter

เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศึกษาโอกาสด้านการเกษตรในเรื่องข้าวและน้ำตาลของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์