• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ผู้บัญชาการศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

ผู้บัญชาการศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562

S 68067434

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์