• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อดุม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อดุม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

IMG 3331

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 จาก ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อดุม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์