รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงานวันชูชาติ กำภู ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ

NKD 3168

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนและบุคลากร ได้ร่วมวางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ณ อนุสาวรีย์ ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด ในงาน "วันชูชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันที่ 4 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ มล. ชูชาติ กำภู ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน ในปัจจุบันนี้ วางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ณ อนุสาวรีย์ ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด ในงาน "วันชูชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์   ภาพโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน