ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ร้านค้าสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

IMG 0534

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ร้านค้าสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด พร้อมทั้งให้โอวาทและร่วมจับสลากแจกรางวัลมอบแก่สมาชิกร้านสหกรณ์ โดยตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 - 09.00 น. เปิดให้สมาชิกร้านสหกรณ์ฯ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก และช่วงเวลา 09.30 น. ได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ตามวระการประชุม ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์