สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าหารือร่วมกับ ม.เกษตร กำแพงแสน เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65

IMG 6219

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และทางสำนักปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาติให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 โดยเพื่อดำเนินกิจกรรมตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รวมไปถึงการประชุมหารือในการจัดทำ MOU ครั้งต่อไปและการติดตั้งป้ายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานี ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์