มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดธิดาเกษตร งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561

kps princress 2561 5

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/XVxv25 หรือโทร 0-3435-1882 - 3