มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2561

IMG 5981

 

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำขบวนคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารส่วนงาน คณบดีคณะต่างๆ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดท่าเสา ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำเงินทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จำนวนเงิน 112,999 บาท ถวายวัดเพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์