รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่รางวัลให้แก่นิสิตที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

20181031 ๑๘๑๑๐๑ 0011

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบโล่รางวัลให้แก่ นายภาคภูมิ งามแฉล้ม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน ONESHIN CUP MMA TOUNAMENT ครั้งที่ 2 ปี 2018 ศึก MMA สมัครเล่นไทยมาตรฐานโลก การแข่งขันมวยศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานแบบลีก  และนายฉมาบดี อารีสนั่น นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันรายการมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เอกลักษณ์ไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 3(The 3th International and Thai Martial arts Games and Festival 2018 ) ระหว่างวันที่ 12-22 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกำแพงแสน 

ข่าวและภาพ โดย: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์