มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

23ย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป และวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม