รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. ร่วมหารือการจัดตั้งโครงการ "อุทยานวิทยาศาสตร์"

IMG 5695

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารส่วนงาน คณบดีจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งโครงการ "อุทยานวิทยาศาสตร์" หรือนิคมวิจัย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทส ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์