มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

๑๘๑๐๑๘ 0061

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยงานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐม ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ วัดอรัญญิการาม หมู่ที่ ๕ ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม  จังหวัดนครปฐม และมีหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงานออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้จำนวน 7 หน่วยงาน มีการเข้าร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่  1. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน ได้นำหนังสือ แผ่นซีดีความรู้ด้านการเกษตร การให้บริการห้องพัก และการสาธิตการทำขนมช่อผกากรองให้กับประชาชน 2. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆไปแจก เช่น ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลสุกร ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลแพะและมูลโค  รวมถึงผลงานวิจัย สารสกัดจากต้นเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ไปแจกให้กับประชาชน จำนวน 6 ชนิดๆละ 20 ห่อเช่น เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว โดยมีประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงานให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมสอบถามในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์   ภาพ โดย: นายมนตรี ทองยา