ม.เกษตร กพส. หารือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ร่วมกับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด

IMG 5240

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน และรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ โอสถสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อหารือร่วมกันในโครงการโรงเรียนร่ววมพัฒนา (Partnership School Project) โดยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนสภานศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์