นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานหอประวัติ

IMG 5139

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด กำแพงแสน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมหอประวัติ เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ครบถ้วน ความขาดตกบกพร่องรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้มอบหมายภารกิจให้สำนักหอสมุด กำแพงแสน ได้มีกาารปรังปรุงพัฒนาและต่อยอด อีกทั้งมาเพื่อรวบรวมข้อมุลเพื่อจัดทำหนังสือ 40 ปี ในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์