รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบเงินช่วยเหลือให้แก่บิดา-มารดาของ นางสาวดรุณี ศรีเผ้า

IMG 5109

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ให้บิดา-มารดา นางสาวดรุณี ศรีเผ้า ผู้เสียชีวิต เนื่องจาก นางสาวดรุณี ศรีเผ้า นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สถานโรงพยาบาลนครปฐม โดยทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับ นางสาวดรุณี ศรีเผ้า จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์