สถานที่จอดรถ การฝึกซ้อมย่อยระดับวิทยาเขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561