กำหนดการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

RRRRR9

 

กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

-----------------------------

 

เวลา 08.30 น.       - ผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต            

                          และนักเรียน พร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

เวลา 08.40 น.       - ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์"

เวลา 08.45 น.       - พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                        - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9

                        - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

                        - พระสงฆ์ให้ศีลผู้ร่วมพิธีรับศีล 

                        - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวนำถวายสังฑทานถวายเป็นพระราชกุศล

                        - พระสงฆ์อนุโมทนา

                        - พระสงฆ์รับบิณฑบาต

                        - เสร็จพิธี

-----------------------------

การแต่งกาย   :  ผู้บริหาร บุคลากร แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง 

                    : นิสิต นักเรียน แต่งเครื่องแบบนิสิต/นักเรียน