รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีเชิดชูเกีบรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 17"

125302

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมแสดงความยินดีเชิดชูเกีบรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 17" นิสิตเก่าผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเชิดชูเกียรติ "เกษตรกล้า" รุ่นที่ 1 โดยมอบแจกันดอกไม้แสดงตวามยินดีแก่นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยฯ ด้วยกันทั้ง 6 คน ได้แก่ 1. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ KU 35 คณะเกษตร 2. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมตรี 3. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย 4. นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกรัทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 5. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกลพิทักษ์