วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี

IMG 4958

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปด้านหน้าสถานีวิจัยประมง และช่วงเวลาต่อมา คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดินทางมาพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมเข้าพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยช่วงเวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนร่วมกัน ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์