ม.เกษตร กพส. ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

รวมงานรฐพธ ร.4 ๑๘๑๐๐๑ 0003

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายมนัส ศรีละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนและผู้ติดตาม ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยเวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมงานพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อลงทะเบียนจัดลำดับวางพวงมาลา และเวลา 09.00 น. เริ่มพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักระ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์