รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

IMG 3425 resize

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้การให้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อการพัฒนาทางด้านเกษตร และการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตคณาอาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยในปี 2561 มีอาจารย์และนิสิตจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 9-18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์