ม.เกษตร กพส. ร่วมกิจกรรม "เสาร์สุขภาพ ครอบครัวเป็นสุข สุขภาพแข็งเเรง ครั้งที่ 107"

111962

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล เลขารองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม "เสาร์สุขภาพ ครอบครัวเป็นสุข สุขภาพแข็งเเรง ครั้งที่ 107" ตั้งแต่เวลา 05.30 - 08.30 น. ณ บริเวณสำนักงานบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม โดยบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด, บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด และบริษัท กลุ่ม 15 จำกัด ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 107 โดยเริ่มจากกิจกรรม เดินเพื่อสุขภาพ ปลูกต้นไม้ถ่ายภาพและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์เเข็งแรง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และชุมชนที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในพื้นที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ข่าวโดย : นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์