พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

Y18 1995

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสำนักหอสมุด กำแพงแสน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หอประวัติ และช่วงเวลา 09.00 น. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีในวาระการเปิดหอประวัติ ซึ่งมี รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยพิธีเปิดหอประวัตินั้นได้เริ่มขึ้น ณ เวลา 09.39 น. ซึ่งมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในเวลาต่อมารองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ได้มีการส่งมอบหอประวัติ ให้แก่สำนักหอสมุด กำแพงแสน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของเอกสารสำคัญ ตลอดจนเกียรติประวัติของบุคคลสำคัญที่มีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นพิธีด้านใน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกันปลูกกัลปพฤกษ์ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด เพื่อเป็นการเริ่มต้นและสักขีพยานในการเปิดหอประวัติครั้งนี้

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์ 

สามารถดูรูปภาพได้เพิ่มเติมที่:https://drive.google.com/drive/folders/1KDoJ_so4j7NXm7XfWPUdcUdJGjOpja7A?usp=sharing  

ขอบคุณภาพจาก: สำนักหอสมุด กำแพงแสน https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gGZT1-zbIK1kuVuVwNu4cFJ3V4hfnxO9?ogsrc=32 

ขอบคุณภาพจาก: นางสาวสุนารี สว่างศรี  นักประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน  https://drive.google.com/open?id=1WQ2snCdDmNdD1nK0zbiFxKsEZAYoeFuv