รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบสินไหมทดแทนให้แก่บิดา-มารดาของ นายกฤษภา จิตรใจเย็น ผู้เสียชีวิต

IMG 3182

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบสินไหมทดแทนให้แก่บิดา-มารดาของ นายกฤษภา จิตรใจเย็น ผู้เสียชีวิต เนื่องจาก นายกฤษภา จิตรใจเย็น นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ชั้นปีที่ 3 ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 02.30 น. บริเวณหน้าร้านวรินทร สแตนเลส ติดถนนมาลัยแมน ต. วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ฝั่งขาเข้านครปฐม โดยครอบครัวได้ทำพิธีทางศาสนาสวดบำเพ็ญกุศลที่บ้าน ต.หนองงูเหลือม และทำพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ วัดปลักไม้ลาย ไปเรียบร้อย ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับ นายกฤษภา จิตรใจเย็น กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับทำประกัน ได้นำเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  ที่มาของข่าว โดย: นางสาวณัฏฐินี วายุวรรธนะ