รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้สัมภาษณ์งานพิธีเปิดหอประวัติแก่สมาคมผู้สื่อข่าวเกษตร

IMG 3156

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวจากสมาคมผู้สื่อข่าวเกษตร เรื่องงานพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเรื่องกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้พูดเชิญชวนบุคคลภายนอกเข้ามาเที่ยวชมงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561 ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์