คณะทำงานร่วมประชุมจัดเตรียมงานพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 2887

 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ เทพสาร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป นำทีมคณะทำงานร่วมกับ นาย เรวัติ อ่ำทอง ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน ร่วมปรึกษาหารือจัดเตรียมงานพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นี้ โดยการประชุมหารือในวันนี้มีคณะทำงานดำเนินงานในพิธีเปิดหอประวัติ จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์