ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ “ผู้ประสบภัยเขื่อนแตก ที่ สปป.ลาว”

f46482