รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนตรวจความเรียบร้อย TCAS รอบ 4 (Admissions)

DSC03560

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เดินตรวจความเรียบร้อย และเยี่ยมชมบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 (Admissions) ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวให้กำลังใจแด่ บุคลากร คณาจารย์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอีกด้วย