กำหนดการ
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

 • เวลา 06.30 น.
  • - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
 • เวลา 06.45 น.
  • - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
 • เวลา 07.00 น.
  • - พิธีกรเรียนเชิญ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (ประธานในพิธี) และผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร แขกมาร่วมงาน นิสิตและนักเรียน ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง
  • - เมื่อเสร็จขั้นตอนการตักบาตร พิธีกรเรียนเชิญรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
   (ประธานในพิธี) จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • - พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
  • - พิธีกรเรียนเชิญ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (ประธานในพิธี) และผู้บริหารถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม
  • - พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  • - หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (ประธานในพิธี) ผู้บริหารบุคลากร นิสิตและนักเรียน เข้าสู่พิธีการ โดย
  • - เรียนเชิญผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (ประธานในพิธี) กล่าวเปิดงานหล่อเทียนพรรษา
  • - หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (ประธานในพิธี) หล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ (ระหว่างนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา สวดชยันโต จนเสร็จพิธี)
  • - และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ครู/นักเรียน แขกร่วมงาน ร่วมกันหล่อเทียน พรรษา (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา สวดชยันโต จนเสร็จพิธี)
  • - เสร็จพิธี

สามารถหล่อเทียนได้ทั้งวัน หรือจนกว่าจะเต็มพิมพ์