ประกาศรับสมัครร้านค้าเข้าดำเนินกิจการภายในสถานประกอบการในความดูแลของ มก.กพส.