แหล่งชมนกหายากภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นกตีทอง (Coppersmith Barbet)

image001สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน : เส้นทางไปสนามกีฬากลางหน้ามอ, หมู่บ้านกิจกรรม, ทุ่งสัตวบาล, บ่อ1

หัวขวานด่างอกลายจุด(Spot-breasted Pied Woodpecker)

image003สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:  หมู่บ้านกิจกรรม, ทุ่งสัตวบาล

กะเต็นปักหลัก (Pied kingfisher)

image005สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน : บริเวณบ่อคณะประมง, ทุ่งสัตวบาล, บ่อ1

กะเต็นหัวดำ(Black-capped Kingfisher)

image008

สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน : เส้นทางไปสนามกีฬากลางหน้ามอ, หมู่บ้านกิกรรม, ทุ่งสัตวบาล, บ่อ1

กะเต็นใหญ่(Stork-billed Kingfisher)

image009

สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน :  หมู่บ้านกิกรรม, เส้นข้างทางรถไฟทุ่งสัตวบาล

เค้าจุด(Spotted Owlet)

image010สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน :  สถานพยาบาล, หมู่บ้านกิกรรม, ทางถนนออกหน้ามอ

เค้ากู่ (Collared Scops Owl)

image012สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน : หมู่บ้านกิจกรรม

แสก (Barn Owl)

image014สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน : หมู่บ้านกิกรรม, ทุ่งสัตวบาล, บ่อ1, บ่อบำบัดน้ำเสีย

ตะขาบทุ่ง (Indian Roller)

image016

สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน :  เส้นทางไปสนามกีฬากลางหน้ามอ, หมู่บ้านกิกรรม, ทุ่งสัตวบาล, ถนนหน้าหอสมุด

กระรางหัวขวาน Hoopoe

image017

สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:   หมู่บ้านกิจกรรม, ทุ่งสัตวบาล, ถนนหน้าหอนานาชาติ

อีแจว  (Pheasant-tailed Jacana)

image018

สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:   ทุ่งนาไพร, แปลงนาหน้าโดมแมลง, บ่อน้ำทิ้ง,         ทุ่งสัตวบาล

โป่งวิด  (Greater Painted-snipe)

image020

สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:   ทุ่งนาไพร, แปลงนาหน้าโดมแมลง

อ้ายงั่ว (Oriental Darter)

image022สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:   ทุ่งสัตวบาล

คัคคูมรกต (Asian Emerald Cuckoo

image023สถานที่พบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน : ถนนทางไปทุ่งนาไพร