นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาล  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ได้มารับบริจาคโลหิตกับ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   ในโอกาสนี้ ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ณ  อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

ภาพข่าว โดย : ถาวร คล้ายวงษ์