สนจ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

DSC 3425

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี และคณะชุมชนตำบลบ้านเลือก โดยมีผู้แทน คุณเยาวนารถ พลายมาต ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และ นางสาวประทุมวดี สีใส รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.15 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์