รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติอิสราเอล "The 70th Anniversary of The Independence of the the State of Israel"

235757

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30-20.30 น. รองศาตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติอิสราเอล The 70th Anniversary of The Independence of the State of Israe โดยมี Dr. Meir Shlomo, the Ambassador of Israel to Thailand และภริยา เป็นประธานในงานวันชาติอิสราเอลครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร