ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

อมเกษตร 5 พ.ค. 61 ๑๘๐๕๐๗ 0023

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. "ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร" เปลี่ยนชื่อใหม่แต่กิจกรรมยังจัดเต็มเหมือนเดิม ซึ่งพบกับกิจกรรมหลากหลายทั้งการอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ การสาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ เรื่อง “เค้กโรลนมสด" พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่า 100 รายการ สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปพบกับงาน "มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร" งานเดียวที่รวมการอบรมวิชาชีพ และการสาธิตวิชาชีพมากมาย ร่วมซื้อหาสินค้าเกษตรและอาหารสุขภาพนานาชนิด เสวนาอาชีพ และการทำการเกษตรในยุค 4.0 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 064-1020792