งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครอบรอบ ๑๕ ปี และ พิธีตัดริบบิ้นเปิดอาคาร "ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับอาคาร"

DSC 2996

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ ๑๕ ปี ซึ่งภายในงานได้มีพิธีเปิดอาคาร "ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับอาคาร" ณ ศูนย์ทดสอบประตูฯ ด้านข้างศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ ในเวลา ๐๙.๐๙ - ๐๙.๓๐น. โดยมี อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ เป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้น ต่อมาเวลา ๑๑.๐๐ น. เริ่มต้นการบรรยาย เรื่อง "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จากอดีตถึงปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตที่อยากเห็น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา และเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. จัดพิธีรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงศ์