มก.กพส.ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

IMG 1726

มก.กพส.ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยงานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่ วัดบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ซึ่งกิจกรรมออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทางมก.กพส.ได้เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนที่ทางจังหวัดนครปฐมได้จัดโครงขึ้น ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องในระแวกใกล้เคียงเป็นอย่างดีอีกด้วย

ข่าวโดย  : คมพิพัฒน์ คงอมรสังข์.  ภาพโดย : ศันสณีย์ ทรัพย์ฤทธา