ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง เปิดกิจกรรมปั่น ปัน น้องมีนกร กำแพงแสน ครั้งที่ 1

28958535 1618939524826140 5208903402238619192 n

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปั่น ปัน น้องมีนกร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก