ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนแสดงความยินดีคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

DSC00573

 

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผอ.วิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารส่วนงานต่างๆภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วินัย พูลศรีเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในโอกาสเดียวกันนี้เองยังได้พูดคุยปรึกษาถึงการทำงานร่วมกันต่อไปอีกด้วย  ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์