สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขัน ปั่น ปัน น้องมีนกร กำแพงแสน ครั้งที่ 1

     สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ จะจัดการแข่งขัน ปั่น ปัน น้องมีนกร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561 โดยใช้เส้นทางภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ช่วงเวลาประมาณ 06.30-08.30 น. อาจมีการปิดการจราจรในบางเส้นทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก