มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลงสำรวจพื้นที่การทำงานกับองค์กรและชุมชน ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ลงพื้นที่พัฒนาภายในจังหวัดนครปฐม

S 2719774

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.กิตติพจน์ พูลเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษวิทยาเขตกำแพงแสน และ คณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจการทำงานด้านความร่วมมือกับชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม โดยได้ลงพื้นที่กับงานพัฒนาสถาบัน องค์กรและชุมชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ สมาคมเกษตรกรไทย ต.บางปลา อ.บางเลน และชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร กำแพงแสน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์