คณะสิ่งแวดล้อมพบปะวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 5127 2

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณบดีคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ เนื่องจากคณะสิ่งแวดล้อมได้มีขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์