ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบกิจการติดตั้งเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญ และเครื่องอบผ้า