สำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

IMG 5875

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว NBT WORLD A Vision of Thailand นำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเวียดนามเข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว โดยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของประเทศไทยให้กับคู่สัญญาต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์